Taidemietiskely

Taidemietiskelyssä analyyttistä ajattelua laajennetaan ei-kielelliseen ajatteluun sekä keholliseen ja taiteelliseen itseilmaisuun.

Taidemietiskelyssä pysähdytään meditatiivisen taidetyöskentelyn ja harjoitusten kautta hetkeen sekä tutkitaan katsomisen tapaa, kauneutta ja erilaisia läsnäolosta kumpuavia ajatuksia ja tunteita yksin, pareittain ja ryhmässä.

Taidemietiskelyssä lähestytään monin tavoin kysymyksiä, kuten: Kuka minä olen? Miten tavoitan itseni? Onko todellisuus ja ihminen kaunis? Voinko tavoittaa toisen mielen?

Ryhmässä tutkaillaan erilaisia näkemyksiä avoimesti ja lempeästi kyseenalaistaen. Vastaukset voivat ja saavat muuntua. Kaikkia ajatuksia ei ehkä voikaan ilmaista sanoin.

Taidemietiskelyssä tutkaillaan erityisesti kauneuden käsitettä sekä ihmisenä olemista keskustellen ja meditatiivisen taidetyöskentelyn keinoin. Taidemietiskelyssä käytetään erikseen aikaa aistimiseen ja hiljentymiseen.
*
Taidemietiskelyssä yhdistyvät näin ollen filosofinen pohdiskelu sekä esimerkiksi muotoihin, väreihin, musiikkiin ja/tai liikkeisiin perustuva ei-kielellinen kokeminen ja jakaminen.

Taidemietiskelyn tavoitteena on:

  • syventää osallistujien itsetuntemusta
  • luoda yhteyttä itseen ja synnyttää mahdollisuuksia tulla aidosti kohdatuksi
  • vahvistaa osallistujien kykyä nähdä kauneutta itsessä, toisissa ja maailmassa.

Taidemietiskelyn painoalue on lempeän ja sallivan olemisen tavan harjoittamisessa. Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa tietämystä filosofiasta tai taiteesta.

Taidemietiskely sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vuorovaikutuksesta ja haluavat avoimin mielin hiljentyä näkemään, kuulemaan ja ymmärtämään paremmin sekä järjellään että sydämellään.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Taidemietiskelyn taustaa

Elise Liikala kehittää Taidemietiskelyä muun muassa Filosofiaa lapsille -menetelmän, Sokraattisen dialogin, Ekspressiivisen eli monitaiteisen taideterapian, vapaan taideilmaisun ja erilaisten meditaatiotraditioiden pohjalta.