Taidemietiskely

Taidemietiskely on monipuolinen ajattelun, olemisen ja ilmaisun muoto. Taidemietiskelyssä analyyttistä ajattelua laajennetaan ei-kielelliseen ajatteluun sekä keholliseen ja taiteelliseen itseilmaisuun.

Taidemietiskelyssä yhdistyvät näin ollen filosofinen pohdiskelu sekä esimerkiksi muotoihin, väreihin, musiikkiin ja/tai liikkeisiin perustuva ei-kielellinen kokeminen ja jakaminen. Osallistuminen sopii kaikille. Se ei vaadi aikaisempaa filosofista tai taiteellista harrastuneisuutta. Utelias mieli riittää.

Taidemietiskelyssä tutkaillaan erityisesti kauneuden käsitettä sekä ihmisenä olemista helposti omaksuttavan taidetyöskentelyn keinoin ja keskustellen muiden kanssa.

Käytämme erikseen aikaa myös aistimiseen ja hiljentymiseen.

Taidemietiskely suuntaa huomiota itseen, toiseen ja todellisuuden olemuksen tarkasteluun

Taidemietiskelyssä lähestytään monin tavoin kysymyksiä, kuten: Kuka minä olen? Miten tavoitan itseni? Onko todellisuus ja ihminen kaunis? Voinko tavoittaa toisen mielen? Ryhmässä tutkaillaan erilaisia näkemyksiä avoimesti ja lempeästi kyseenalaistaen. Vastaukset voivat ja saavat muuntua. Kaikkia ajatuksia ei kenties voi ilmaista sanoin, vaan kuva tai liike tavoittavat ne puhetta paremmin. Taidemietiskelyssä ei tarjoilla valmiita vastauksia, vaan jokainen saa etsiä vastauksiaan muiden kanssa. Toiminta sopii kaiken ikäisille.

Taidemietiskelyssä pysähdytään meditatiivisen taidetyöskentelyn ja harjoitusten kautta hetkeen sekä tutkitaan katsomisen tapaa, kauneutta ja erilaisia läsnäolosta kumpuavia ajatuksia ja tunteita yksin, pareittain ja ryhmässä.

Taidemietiskelyn tavoitteena on:

  • syventää osallistujien itsetuntemusta
  • luoda yhteyttä itseen ja synnyttää mahdollisuuksia tulla aidosti kohdatuksi
  • vahvistaa osallistujien kykyä nähdä kauneutta itsessä, toisissa ja maailmassa.

Taidemietiskelyn painoalue on lempeän ja sallivan olemisen tavan harjoittamisessa.

Taidemietiskely sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vuorovaikutuksesta ja haluavat avoimin mielin hiljentyä näkemään, kuulemaan ja ymmärtämään paremmin sekä järjellään että sydämellään.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Taidemietiskelyn taustaa

Elise Liikala kehittää Taidemietiskelyä muun muassa Filosofiaa lapsille -menetelmän, Sokraattisen dialogin, Ekspressiivisen eli monitaiteisen taideterapian, vapaan taideilmaisun ja erilaisten meditaatiotraditioiden pohjalta.

Taidemietiskely ja kohtaamisen taide -kurssin (kevät 2021) palautteesta poimittua:

  • ”Mukava breikki koronaelämään.” – Kirsti
  • ”Kurssi oli todella miellyttävä ja uudenlaista minulle: yhdistyi taidetyöskentely moninaisesti ja filosofia, keskustelut ja kohtaamiset.” – Tiina
  • ”Oli tosi kiinnostavaa tutustua taidemietiskelyyn ja Ajatusrinkiin menetelminä! Mukava tapa viettää viikonloppu.” – Viivi
  • ”Avasi uusia näkökulmia asioihin.” – Kimmo