Ajatusrinki - taidelähtöinen filosofointi

Ajatusrinki tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden käsitellä heille merkityksellisiä kysymyksiä.
Ajatusrinki on olemassa, jotta voimme oppia yhdessä ajattelemaan paremmin ja kokemaan syvemmin; tavalla, joka luo hyvinvointia ja rakentaa suhdetta itseemme ja toisiimme.

Ajatusrinki kokoontuu muun muassa oppilaitoksissa, taidemuseoissa, erilaisissa tapahtumissa ja yhteistyössä järjestötoimijoiden ja yritysten kanssa. Analyyttiseen ajatteluun painottuvan Ajatusrinki-toiminnan ohella on mahdollista osallistua Taidemietiskelyyn. Taidemietiskelyssä pysähdytään meditatiivisen taidetyöskentelyn ja harjoitusten kautta hetkeen sekä tutkitaan katsomisen tapaa, kauneutta ja erilaisia läsnäolosta kumpuavia ajatuksia ja tunteita yksin, pareittain ja ryhmässä. Ajatusrinki ja Taidemietiskely sopivat kaikille elämänuteliaille ihmisille. Toiminnassa kunnioitetaan erilaisia näkemyksiä ja se on uskonnollisesti sitoutumatonta. Taidelähtöistä filosofointia ohjaa ja kehittää taiteen (2011) ja teologian (2020) maisteri, sertifioitu filosofointiohjaaja Elise Liikala. Lisätietoa ohjaajasta

Haluatko löytää uusia näkökulmia sinua askarruttaviin kysymyksiin?
Tervetuloa mukaan!

Ajatusrinki tarjoaa helposti lähestyttävän tavan inspiroitua taiteesta ja tehdä taiteesta tulkintoja. Ajatusringissä taideinspiraationa käytetään vaihtelevasti muun muassa kuvataidetta, musiikkia, kirjallisuutta ja liikettä.

Ajatusringissä osallistujia rohkaistaan kysymään ja löytämään omia vastauksia elämän suuriin kysymyksiin. Keskustelemme yleensä ryhmän itse tuottamasta ja valitsemasta filosofisesta kysymyksestä.

Ajatusringissä voit kohdata erilaisia ihmisiä. Jokainen tapaamiskerta on osallistujiensa näköinen. Ajatusrinkejä on erikseen aikuisille, lapsille ja senioreille. Lisäksi järjestetään sekaryhmiä eri ikäisille sekä Taidemietiskelyä.

Tutustu Ajatusrinki-toimintaan