Rakastan, siis olen

Elise Liikala | julkaistu: 14.8.2015

Näin eilen ohimennen ihmisen, jonka kassissa luki ”Rakastan siis olen.” ja jäin miettimään sen sanomaa. Lause pohjautunee ranskalaisen filosofi René Descartesin kaikille tuttuun lauseeseen: *”Ajattelen, siis olen.” Tässä blogitekstissä pohdinkin näiden kahden, ajattelun ja rakkauden, merkitystä elämässämme.

Ajatusrinki-blogi-ajattelu-ja-rakkaus

Ajattelua pidetään usein ihmisen merkittävimpänä kykynä ja voimana. Kykymme ajatella mahdollistaa muun muassa ihmiselle ominaisen vuorovaikutuksen, kielellisen kommunikaation ja kulttuurin kehittymisen. Ajattelussa on todellakin voimaa. Ajattelumme ja uskomuksemme ohjaavat toimintaamme. Asetamme tavoitteita itsellemme ja toisillemme sen pohjalta, minkä ajattelemme tai toivomme olevan mahdollista. Kohtelemme itseämme ja kohtaamiamme ihmisiä muodostamiemme ajatusrakennelmien (uskomusten) pohjalta. Tällaisia rakennelmia ovat esimerkiksi, miten paljon ajattelemme ihmisen/itsemme ansaitsevan arvostusta, rakkautta, lempeyttä, anteeksiantoa, hyväksyntää, kärsivällisyyttä, kunnioitusta, vaurautta jne. Ulotamme ajattelumme myös muihin olentoihin, kuten eläimiin ja Maailmaan, jossa elämme.

Ajattelumme vaikuttaa kaikkeen, mihin koskemme ja usein jopa siihen, mihin vain katsahdamme. Kun kävelemme ihmisten ohi ja katsomme heitä, voimme välittää olemuksellamme viestejä ja kertoa, mitä heistä ajattelemme. Saatamme esimerkiksi löytää itsemme katsomasta inhoten ihmistä, joka käyttäytyy meistä tuomittavalla tavalla. Vastaavasti voimme osoittaa kanssaihmiselle hyväksyntää ja nähdä hänet itsemme tavoin kamppailemassa kipujensa, kehityskohteidensa tai riippuvuuksiensa kanssa.

Ajattelemalla voimme kehittää ymmärrystämme ja kykyämme asettua toisen asemaan. Aito myötätunto ja välittäminen vaativat kuitenkin vielä enemmän. Ajattelu ei yksistään riitä. Syvin ymmärryksen taso pohjautuu kykyymme rakastaa. Rakkaus on ihmisen inhimillisen ajattelun ja älykkyyden perusta. Kykymme rakastaa tekee meistä ihmisiä ja mahdollistaa aidon myötätunnon, hyväksynnän ja hyväntahtoisuuden. Mitä syvemmin kykenemme rakastamaan, sitä kauniimmin voimme elää ja sitä onnellisempia olemme.

Mitä vahvemmin rakastan, sitä vahvemmin olen.

*(1600-luvulla eläneelle lähtökohtaisesti kaikkea epäilevälle Descartesilla lause ”Ajattelen, siis olen” liittyi hänen tavoitteeseensa todistaa se, että ihminen on ylipäätään olemassa.)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *