Onko merkityksellisyydellä merkitystä?

Elise Liikala | julkaistu: 9.5.2016

Merkityksen etsiminen ja merkityksellisyyden kaipuu esitetään usein itsestäänselvänä ihmisyyteen liittyvänä piirteenä. Esimerkiksi merkityksellisyyden kokemus kytketään monissa tutkimuksissa ihmisen hyvinvointiin. Ihminen, joka kokee olevansa merkittävä toisille ihmisille tai tekevänsä merkittävää työtä, saattaa voida keskimäärin paremmin kuin ihminen, jolta merkityksen kokemus puuttuu. Mutta onko merkityksellisyydellä aina merkitystä?

Ajatusrinki-merkityksellisyysKun puhutaan merkityksestä, olisi ensin hyvä miettiä, mitä sillä tarkoitetaan. Kuka päättää, mikä on merkityksellistä – yksilö itse, yhteisö vai jokin ihmistä suurempi? Toisin sanoen, onko merkityksellisyys jokaisen subjektiivinen luomus ja kokemus, kollektiivisten uskomusten synnyttämä tavoitetila vai kenties jokaiseen ihmiseen ”syväkoodattu” arvojärjestelmä? Joka tapauksessa merkityksellisyyden kokemus on todennäköisesti yhteydessä asioihin, jotka uskomme ja tunnemme merkittäviks

Merkityksellisyyden yhteydessä puhutaankin usein merkityksellisestä elämästä ja viitataan tilanteeseen, jolloin koemme voivamme kytkeytyä johonkin itseämme suurempaan ja pääsemme tekemään hyvää muille. Mikä on lopulta hyvää kussakin yhteisössä ja kullekin yksilölle, voi tosin vaihdella. Jollekin yksilölle metrotunnelin räjäyttäminen voi olla hurskas teko, kun taas toiselle sama teko näyttäytyy terrorismina. Kokemus merkityksellisyydestä todennäköisesti myös muuttuu yksilön elämän eri vaiheissa. Menneiden vuosikymmenien merkitykset saattavat myöhemmin menettää merkityksellisyyttään.

Täysi elämä vai tyhjentyminen

Länsimaissa ihmiset haluavat usein elää ”täyttä elämää”, joka tarkoittaa joskus sitä, että rajatun elinajan aikana halutaan kokea, omistaa, saavuttaa, nähdä ja tuntea mahdollisimman paljon. Idän uskonnoissa ja filosofioissa esiintyy enemmän pyrkimystä luopua kiintymyksestä materiaan, maailmaan ja jopa koko elämään (vastaavaa ajattelua löytyy kyllä kristillisestä traditiostakin). Idässä vasta ”halun” sammuttaminen tuo ihmiselle rauhan ja nirvanan. Halun ajatellaan olevan tietyllä tapaa kyltymätön. Täyttymättömät halut ja toiveet tuottavat ihmiselle mm. buddhalaisen filosofian mukaan kärsimystä.

Mielestäni merkityksellisyyden käsite kytkeytyy maalliseen haluun sikäli, että ihminen luo maailmassa oleville asioille merkityksen sekä arvon. Ihminen määrittelee ympärillään olevat asiat tietyllä tavalla: toiset enemmän ja toiset vähemmän arvokkaiksi. Ihminen määrittelee myös itsensä.

Materia, maailma ja minä

Merkityksen anto kytkeytyykin paitsi tavaroihin ja muihin elollisiin myös ihmisen omaan identiteettiin. Ihminen itse (subjektina) haluaa olla merkityksellinen ja merkittävä. Me ihmiset päättelemme usein, että tiettyjen asioiden, kuten saavutusten, varallisuuden tai titteleiden omistaminen lisää meidän merkittävyyttämme omissa tai muiden silmissä. Tästä saattaa seurata se, että haluamme jatkuvasti lisää. Saatamme ajatella, että mitä enemmän meillä on merkittäviä asioita elämässämme, sitä enemmän tulemme saavuttamaan merkittävyyden ja merkityksellisyyden kokemusta.

Merkittävyyden tavoittelu voi toki heijastua myös maallisen maailman ulkopuolelle. Esimerkiksi hyviin tekoihin pyrkiessämme voimme hakea hyväksyntää ja merkityksellisyyttä toisten ihmisten ohella myös Jumalan tai jonkin korkeamman voiman edessä. Saatamme toivoa, että mitä enemmän teemme hyvää, sitä merkittävämpiä olemme Jumalamme mielestä.

Merkityksellisyys ja sen etsiminen ei suinkaan väistämättä tarkoita hyväksynnän hakemista. Merkityksellisyys saattaa kätkeä sisälleen myös transsendentin elementin. Kenties on olemassa sellaisia merkityksiä, jotka ovat kollektiivisesti periksiantamattomia ja ”ikuisia”. Tällaisia saattaisivat olla vaikkapa rauha, ilo ja rakkaus sekä niiden eteen työskentely.

Oli miten oli, merkityksellisyyden tavoittelu on joka tapauksessa yleisinhimillinen piirre. Olisi kiinnostavaa tietää, onko olemassa ketään ”elämässä kiinni” olevaa ihmistä, joka ei tavoittelisi minkäänlaista merkityksellisyyden kokemusta tai määrittelisi mitään merkitykselliseksi. Halunsa sammuttamista tavoitteleva ihminenkin vaikuttaa haluavan vähintään nirvanansa. Nirvanaa etsivälle merkittävää on kärsimyksen eliminoiminen.

Merkityksellisyyttä koemmekin usein silloin, kun autamme itseämme ja toisiamme kärsimyksen poistamisessa. Usein sitä edesauttaa yksinkertaisesti se, että kohtaamme toisen ihmisen, tai itsemme, ja osoitamme empatiaa. Monille merkityksellisyyden kokemusta luo myös yhteinen ilo ja ylipäätään asioiden jakaminen: se, että olemme yhteydessä toisiimme.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *