Mitä on sisäinen voima?

Elise Liikala | julkaistu: 18.12.2020

Ajatusringissä pohdittiin taannoin Helsingin työväenopistolla kysymystä: Mitä on sisäinen voima?

Keskustelimme muun muassa siitä, mitä käsite pitää sisällään eli mitä sisäinen voima tarkoittaa. Lisäksi mietimme, miten sisäiseen voimaan voi vaikuttaa. Onko sisäinen voima sama asia kuin elämän energia, uskomista itseen vai jotakin, joka syntyy elämänkokemuksen kautta? Ja onko sisäinen voima tahdon asia?

Kuten yleensäkin Ajatusringissä, kysymys muodostui ja valittiin ryhmässä taideinspiraation pohjalta. Keskustelun tiivistelmän voit lukea alta.

Sisäinen voima ajattelutapana

Ajatusringin osallistujien mukaan sisäinen voima liittyy usein ihmisen uskomusjärjestelmään ja tapaan ajatella. Ihmisen ajattelu heijastuu siihen, miten ihminen toimii.

Eräs osallistuja esitti, että muiden ihmisten merkitys sisäiselle voimalle voi olla huomattava. Kannustus, mutta ehkä yllättäen myös latistaminen voi synnyttää sisäistä voimaa. Ajateltiin, että kannustus vahvistaa toimintakykyä ja latistus voi synnyttää voiman toimia latistusta vastaan. Tällöin ihmisen ulkoapäin tuleva impulssi tai voima muuttuu ihmisen omaksi sisäiseksi voimaksi, samalla kun ihminen omaksuu tietynlaisen tavan ajatella itsestään ja mahdollisuuksistaan maailmassa.

Eräs osallistuja sanoi, että sisäinen voima on rauhaa selkeyttä, joka tulee esille kykynä tehdä valintoja.

Sisäinen voima on ”työkalu, jonka avulla toteutan itseäni ja teen omia valintojani. Se on mielen moottori, jolla ylläpidän henkistä kestävyyttä.”

Esitettiin, että sisäinen voima ilmenee kykynä olla autenttisesti eli aidosti oma itsensä eri tilanteissa. Yksi osallistuja koki, että tarvitaan sisäistä voimaa, jotta voi sanoa ”Ei” tilanteissa, joissa ihminen yleensä suostuu asioihin, joihin ei haluaisi. ”Sisäinen voima on voimaa olla se, mitä haluaa.”

Sisäinen voima katalysaattorina

Sisäinen voima nähtiin myönteisenä asiana, joka mahdollistaa toiminnan. Toisaalta esitettiin kuitenkin, että sisäistä voimaa voi kohdistaa sekä hyvään että pahaan.

Sisäisen voiman ja sisäisen palon ero

Ryhmässä pohdittiin sisäisen voiman ja sisäisen palon suhdetta. Esitettiin, että sisäinen voima on ikään kuin mahdollisuus tai liekki. Sisäisen voiman liekki kenties hiipuu tai kasvaa ajoittain. Sisäinen palo taas on jo syttynyt roihuun. Sisäistä paloa kokeva ihminen tietää suuntansa ja hänellä on kokemus jostakin ”tehtävästä”, joka häntä kutsuu.

Sisäiseen voimaan liitettiin pyrkimys eteenpäin. Yksi osallistuja kysyi: ”Olisiko sisäinen voima toivoa?”

Sisäinen voima on ”vapautta, turvaa ja selkeyttä, jota ihminen kokee jokapäiväisessä elämässä ja joka kantaa häntä eteenpäin haastavien aikojen yli.”

Sisäisen voiman hiipuminen

Eräs Ajatusrinkiin osallistunut henkilö esitti, että sisäinen voima on työkalu, jonka voisi itse valita tilanteesta riippuen. Toisaalta sisäinen voima voi olla myös hukassa esimerkiksi masennuksesta kärsivällä ihmisellä. Masennuksen myönteisenä puolena nähtiin kuitenkin se, että masennus saa ihmisen pysähtymään ja rauhoittumaan. ”Kun masennuksen hyväksyy, alkaa toipuminen.”

Eräs osallistuja oli sitä mieltä, että sisäinen voima on ehkä se, joka pitää lopulta ihmisen hengissä. Muut voivat lannistaa ihmisen sisäistä elämänvoimaa, mutta kukaan ei voi täysin nujertaa toisen ihmisen sisäistä voimaa.

Sisäisen voiman vahvistaminen

Sisäistä voimaa ylläpitävinä asioina nähtiin sekä ulkoiset että sisäiset motivaatiotekijät.

Yksi Ajatusringin osallistuja pohti, että kurinalaisuus vahvistaa sisäistä voimaa. Sisäinen voima oli hänen mukaansa kuin lihas, jota pitää treenata. ”Jos liekki on pieni, sitä pitää puhallella, että se voi paremmin.”

Sisäinen voima arjessa voi ilmetä esimerkiksi asunnon siivoamisena, karkkilakkona tai tupakoinnin lopettamisena. Jo sängystä nouseminen aamuisin ilmentää sisäistä voimaa arjessa.

Koska ryhmässä ajateltiin, että sisäinen voima on kykyä olla autenttisesti oma itsensä, sisäiseen voimaan liitettiin myös itsetuntemus ja itseluottamus. Niiden vahvistaminen vahvistaa myös sisäistä voimaa. (Itsetuntemuksen lisäämiseksi esimerkiksi filosofointiryhmiin osallistuminen voi olla hyödyksi. Myös erilaisten ihmisten kanssa ajatustenvaihto arjessa, lukeminen, päiväkirjan kirjoittaminen ja matkailu voivat tukea itsetuntemuksen syvenemistä. Itseluottamus vahvistuu myönteisissä kokemuksissa sosiaalisissa tilanteissa tai tekemällä asioita, joissa kokee onnistumista.)

Voiko sisäistä voimaa nähdä?

Eräs osallistuja oli sitä mieltä, että joistain ihmisistä säteilee ulos omanarvontuntoa ja se, että he ovat sinut itsensä kanssa. Joku pohti kuitenkin, onko kyseessä pikemminkin itsevarmuus kuin sisäinen voima.

Yksi sanoi, että sisäinen voima voi näkyä ehkä ihmisessä siten, että toinen vaikuttaa voimakkaammalta ja toinen heikommalta.

Kun osallistujat kuvailivat ihmisiä, joissa on heidän mielestään ollut sisäistä voimaa, he puhuivat ominaisuuksista kuten innokkuus, kuuntelutaito ja kyky pysähtyä, läsnäolo ja toisen ihmisen kohtaaminen sekä tilanteen hyväksyminen.

Sisäisen voiman olemusta ei kyetty täysin kuvailemaan, mutta sisäistä voimaa pidettiin eri asiana kuin sisäisen voiman tuntoa.  

Onko olemassa sisäistä voimaa?

Keskustelun loppupuolella asetettiin kuitenkin kyseenalaiseksi se, onko olemassa mitään ”voimaa” ihmisen sisällä, joka olisi sisäinen voima.

Eräs osallistuja pohti, että sisäisen voiman voi ajatella myös fyysisenä voimana. Pohdittiin ”Onko vireystila sisäistä voimaa?”, koska sisäinen voima kasvattaa vireystilaa.

Jonkun mukaan sisäinen voima on spirituaali eli henkinen energia, joka voisi selittyä solujen suurempana värähtelynä. Hän mainitsi itämaisissa uskonnoissa esiintyvät chakrat eli energiakeskukset. Chakrat olivat hänen mielestään kuitenkin vain näkymätöntä anatomiaa, kun taas sisäinen voima on jotakin muuta. Hän mietti: ”Jos sisäinen voima olisi vain fyysinen asia, eikö se olisi saatu jo selville?” Osallistujan mukaan sisäinen voima on fyysisen ja henkisen yhdistelmä. Hän esitti, että ihminen on vain kuori, jonka sisällä on energiaa. Sielu on hermoston käyttöjärjestelmä, joka voi siirtyä eri ulottuvuuksiin.

Joku pohti keskustelua seurattuaan, että sisäinen voima kuulostaa tahdon voimalta. Se poistuu kuollessa.

Keskustelussa siirryttiin hieman myös sielun käsitteeseen, mutta palattiin sitten sisäiseen voimaan. Esitettiin, että sisäinen voima on sielua arkisempi käsite. ”Sisäistä voimaa voi työstää arjessa.” Sen sijaan ajateltiin: ”Sielu on salaisuus, jota ei tarvitsekaan ratkoa.”

Lopuksi:

Keskustelun aikana kävi ilmi, että ainakin tämän ryhmäkokoonpanon näkemyksen mukaan sisäinen voima on yhteydessä moniin asioihin. Se ei siis ole selväpiirteinen asia tai käsite. Se liitettiin muun muassa uskomusjärjestelmään, kykyyn tehdä päätöksiä, itsetuntoon ja fyysiseen voimaan. Sisäiselle voimalle läheisinä määritteinä/käsitteinä pidettiin selkeyttä, luottamusta ja toivoa sekä kykyä olla läsnä kyseisessä hetkessä.

”Sisäinen voima auttaa karsimaan pois ylimääräistä ja selkiyttämään, mitä haluaa. Sisäinen voima ilmenee siinä, että luottaa itseen ja uskoo, että elämä kantaa. Ilman toivoa ei voi edes nähdä huomista.”

”Sisäinen voima mahdollistaa motivaation ja sisun.”

”Sisäinen voima näkyy arjessa siinä, että nousee sängystä ylös eikä anna negatiivisten ajatusten vaikuttaa. Se on sitä, että on läsnä vaikka perunankuorimisessa eikä ajattele, että olisi tekemässä jotain muuta.”

”Sisäisen voiman avulla voi keskittyä positiivisiin asioihin.”

Mitä mieltä sinä olet? Mitä on sisäinen voima?

(Artikkelin valokuva: Kuvaaja Gabby K palvelusta Pexels)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *