Ajatusrinki yhteisöille ja yrityksille

Ajatusrinkitoiminta sopii eri ikäisille. Keskustelun teemat voidaan haluttaessa suunnitella etukäteen.

Ajatusringissä voidaan esimerkiksi käsitellä yhteisön tai yrityksen arvoja, joihin halutaan selkeyttä.

Ajatusringissä on mahdollista myös keskustella osallistujien itse keksimästä kysymyksestä, joka syntyy Ajatusringin aikana.

Ajatusrinki erilaisten näkemysten ja osallistujille tärkeiden teemojen kartoittamisen apuna

Taidelähtöinen filosofointi on paitsi menetelmä, jonka avulla voidaan lähestyä erilaisia valmiita teemoja ja kysymyksiä, myös toimiva tapa kartoittaa, millaisia kysymyksiä osallistujilla itsellään on. Ajatusringissä voidaan tutkailla, mikä on esimerkiksi hoivakodin työntekijöille tai asukkaille kiinnostavaa ja tärkeää tai kartoittaa, millaiset elämänaiheet / teemat nuoria maahanmuuttajia askarruttavat.

Ajatusrinkejä voidaan järjestää koululuokassa suhteiden parantamiseksi tai työyhteisön kehittämiseksi ja sen varmistamiseksi, että jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi.

Tilanteesta riippuen Ajatusrinki voidaan joissain tapauksissa järjestää yksittäisenä tapaamisena (esimerkiksi henkilöstön virkistyspäivillä), mutta yleisesti suositeltavaa on toteuttaa useampien tapaamisten sarja. Näin varmistetaan, että aiheen käsittelyyn on mahdollisuus syventyä ja voidaan varata tarpeeksi aikaa erilaisten näkökulmien esilletuomiseen.

Ajatusringeissä on käsitelty tähän mennessä monenlaisia teemoja, kuten valtaa, onnellisuutta, pelkoa, kuolemaa ja hyvän elämän ehtoja. Mikään aihe ei ole pois suljettu; kaikesta voidaan keskustella.

Ajatusrinki kehitys- ja tutkimustyön tukena

Ajatusringissä on mahdollista kehittää erilaisia materiaaleja osallistamalla lapsia, aikuisia tai senioreita niiden toteuttamisessa. Esimerkiksi Pesäpuu ry:n kanssa pienten lasten osallistamisen vahvistamiseksi ja lasten ajatusten selvittämiseksi järjestetyt Ajatusringit olivat isossa roolissa, kun lastensuojelun piirissä olevien lasten elämää koskettavia teemoja koostettiin satukirjoiksi. Voit tutustua satukirjoihin osiossa materiaalit.

SOS-Lapsikylässä lasten ajatusten pohjalta koostettiin opas/tehtäväkirja tukiperhetoiminnassa mukana oleville lapsille ja nuorille.