Kuki – kasvuryhmät

Kuki -kasvuryhmissä tutkitaan omia tunteita, asenteita, kokemuksia ja henkilöhistoriaa taiteen menetelmin.

Pääpaino on taidetyöskentelyssä, mutta jaamme ajatuksia myös yhteisesti keskustellen. Harjoitamme hyväksyntää ja myötätuntoa kaikenlaisia esille nousevia ajatuksia ja tunteita kohtaan. Näin ollen erilaisten tunteiden ilmaisu ja jakaminen ilosta suruun ja voimaantumisen kokemuksesta uupumukseen on sallittua.

Taidetyöskentelyä toteutetaan ekspressiivisen eli monitaiteisen taideterapian menetelmin mm. piirtämällä, maalaamalla, liikkumalla ja kirjoittamalla. Aikaisempaa taiteellista harrastuneisuutta ei tarvita.

Hiljennymme toisinaan myös hetkeen ja kuuntelemme sisäisyyttä.

Kasvuryhmissä annetaan lisäksi välineitä omaa elämää rajoittavien negatiivisten uskomusten kyseenalaistamiseen sekä itsemyötätunnon vahvistamiseen.

OHJAAJA:

Ryhmää ohjaa Elise Liikala. Elise on koulutukseltaan Taiteen maisteri ja sertifioitu filosofointiohjaaja. Hän on ohjannut vuodesta 2014 alkaen Ajatusrinki -taidelähtöistä filosofointia eri ikäisille ja viimeistelee pro graduaan empatiasta ja jaetuista tunnetiloista Helsingin yliopistossa teologisessa tiedekunnassa. Liikala opiskelee ekspressiivistä eli monitaiteista taideterapiaa Inartes instituutissa. Lisätietoa ohjaajasta: www.ajatusrinki.fi/lisatietoa-ohjaajasta

Tällä hetkellä ei ole alkamassa avoimia ryhmiä. Jos olet kiinnostunut kasvu- ja taideterapeuttisista ryhmistä, liitythän uutiskirjeen tilaajaksi. Tiedotan uutiskirjeessä seuraavista osallistumismahdollisuuksista.